NAZIV PROJEKTA

Poboljšanje konkurentnosti tvrtke SING d.o.o. kroz primjenu IKT-a radi optimiziranja poslovnih procesa

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projektom se želi povećati konkurentnost i učinkovitost tvrtke Sing d.o.o. kroz poboljšanje IKT-a. Nabavkom nove IKT opreme stvaraju se uvjeti za brži rast i razvoj tvrtke, povećanje prihoda te povećanje broja zaposlenih. Proširuje se pristup i način komunikacija sa ciljanim skupinama, brže se dolazi do projektnih rješenja jer nova IKT oprema omogućava brži i kvalitetniji rad usmjeren na složena rješenja. Poboljšanjem IKT-a pružaju se puno veće mogućnosti neposrednog kontakta sa kupcima, kao i kvalitetnija izrada projektnih rješenja. U konačnici to znači povećanje prihoda i zadovoljstvo klijenata, te se jačanjem konkurentnosti stvaraju uvjeti da se tvrtka može sadržajnije boriti na zahtjevnom informatičkom tržištu.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Ulaganjem u ovaj projekt tvrtka Sing d.o.o. Umag želi uspješno riješiti kvalitetniju pripremu i bržu realizacija izrade kvalitetnih informatičkih projektnih rješenja. U ovaj projekt vrijedi ulagati sredstva EU budući da se tim projektom ispunjavaju ciljevi iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." odnosno poboljšava se rast i razvoj tvrtke Sing d.o.o. Umag na domaćem i stranom tržištu te povećava regionalna konkurentnost i brži gospodarski rast tvrtke. Obzirom da tvrtka Sing d.o.o. neprestano ulaže velike iznose u specifične alate i konstantnu edukaciju djelatnika, tvrtka nema financijskih kapaciteta da samostalno odradi ovako značajan projekt u obimu i na način kako je to predviđeno ovim projektom, te bez pomoći iz sredstava EU tvrtka sasvim sigurno ne bi se upustila. Samim time što bi realizacijom ovoga projekta uz pomoć sredstava EU tvrtka poboljšala svoj položaj na tržištu, postala vidljivija i interaktivnija sa kupcima, Sing d.o.o. vidi ovaj projekt kao mogućnost daljnjeg rasta i razvoja, povećanja konkurentnosti na domaćem i posebno inozemnom tržištu, povećanja prihoda i zaposlenosti, te razvoj informacijskih tehnologija u RH.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

169.750,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

92.950,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

01.07.2020. - 01.10.2021.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Neven Ćus, +385 91 6243522